Zie je kansen voor je werk? Kan je organisatie meer bereiken voor mensen?
Speelveld helpt je de kern te vinden van wat je doet. We scheppen samen nieuwe randvoorwaarden. We veranderen het speelveld.

Start bij verhoudingen

Mensen denken en werken in relaties. Daar starten wij ook. We onderzoeken in welke verhoudingen je het best tot de kern komt. En bouwen daar vorm en inhoud omheen.


Geld volgt vorm en inhoud

Financiering is sturend. Vaak ook leidend. Daarom veranderen we geldstromen zodat ze ondersteunend zijn.


Nu: apothekers

Momenteel werken we voor apothekers. We helpen de apotheker zijn rol als specialist in medicijnen meer waar te maken, en geven de patiënt meer ruimte om grip te hebben op zijn eigen situatie.

Leer ons kennen

Speelveld is Caroline van Bemmel en Piet Schmeits. Caroline is van huis uit econoom, Piet industrieel ontwerper. We geloven dat we met jou het speelveld kunnen veranderen.
Stuur een mailtje@speelveld.io,
bel met Caroline (06 46 35 02 36)
of met Piet (06 16 82 67 47).

We dromen graag met je mee. Én maken het met je waar.